img628_11.jpg
img628_11.jpg

Ebook Từ Điển Anh – Anh – Việt (225.000 Từ)


Ebook Từ Điển Anh – Anh – Việt (225.000 Từ) đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Từ Điển Anh – Anh – Việt (225.000 Từ) với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Nội Dung Ebook

Cuốn từ điển cung cấp đầy đủ 225.000 từ ngữ tiếng Anh thông dụng. Mỗi từ đều có phần định nghĩa rõ ràng, phân tích cụ thể nội dung và đảm bảo tính nhất quán ở một mức độ nhất định.

Các từ khó hiểu đều có ví dụ minh họa để làm rõ nghĩa hơn. Cuốn từ điển được biên soạn theo những tiêu chí sau:

– Lựa chọn những từ ngữ phổ thông nhất

– Đưa vào nhiều thành ngữ và động từ nhóm liên quan đến các mục từ chính

– Trong các hình minh họa, tác giả đối chiếu để người đọc thấy rõ sự khác biệt giữa những từ có nghĩa tương tự và từ vựng bổ sung.

Tóm lại, cuốn từ điển này nhấn mạnh cách dùng từ.


Download Ebook Từ Điển Anh – Anh – Việt (225.000 Từ) Miễn Phí, Tải Sách Từ Điển Anh – Anh – Việt (225.000 Từ), Đọc Ebook Từ Điển Anh – Anh – Việt (225.000 Từ) Online, Ebook Từ Điển Anh – Anh – Việt (225.000 Từ) Cho Điện Thoại, Tải Ebook Từ Điển Anh – Anh – Việt (225.000 Từ) Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Từ Điển Anh – Anh – Việt (225.000 Từ) Cho Android - Iphone - IOS, Download Từ Điển Anh – Anh – Việt (225.000 Từ) Free Ebook, Xem Sách Từ Điển Anh – Anh – Việt (225.000 Từ) Trực Tuyến Online...

Download Apps Trực Tiếp Trên Điện Thoại TẢI VỀ ĐIỆN THOẠI NGAY