5727_p11587.jpg
5727_p11587.jpg

Ebook Tuyển Tập Truyện Ngắn Macxim Gorki


Ebook Tuyển Tập Truyện Ngắn Macxim Gorki đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Tuyển Tập Truyện Ngắn Macxim Gorki với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Linh Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Nội Dung Ebook

Macxim Gorki (1864 – 1934) là nhà văn vĩ đại của giai cấp vô sản, là ngọn cờ đầu của văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa. Trong cuộc đời hoạt động văn học ngót nửa thế kỷ, ông đã để lại một sự nghiệp chói lọi, một di sản sáng tác khổng lồ, nó là niềm tự hào của nhân dân Nga và của cả loài người tiến bộ.
M.Gorki sáng tác nhiều thể loại, truyện ngắn, truyện vừa, tiểu thuyết, ký, hồi ký, chính luận, soạn kịch, lý luận mỹ học, phê bình văn học… Trong mọi lĩnh vực, thiên tài nghệ thuật của ông đều chiếm lĩnh những đỉnh cao chót vót…
Tuy nhiên, có thể nói truyện ngắn là một trong những mặt mạnh nhất của ngòi bút M.Gorki. Qua những truyện ngắn của ông, ta thấy rất đậm nét sự phát triển của nhà văn từ chất trữ tình – lãng mạn đến chỗ kết hợp hài hòa yếu tố lãng mạn với yếu tố hiện thực. Các truyện ngắn của M.Gorki cũng cho thấy sự gắn bó máu thịt của ông với nhân dân và đất nước qua các giai đoạn cách mạng.
Tuyển Tập Truyện Ngắn Macxim Gorki chọn lọc những tác phẩm tiêu biểu nhất của ông về thể loại này, bao gồm cả những truyện mà yếu tố lãng mạn chiếm ưu thế (Makar Tsuđra, Bà lão Idecghin, Bài ca chim ưng, Bài ca chim báo bão), những truyện mà yếu tố hiện thực chiếm ưu thế (Emelien Pilai, Lão Arkhip và bé Liônka, Kẻ phá bĩnh, Vợ chồng Orlôp), những truyện mà yếu tố hiện thực và lãng mạn gần như ngang bằng, đến mức khó xếp hẳn vào loại nào (Tseakas, Hai mươi sáu và một…).


Download Ebook Tuyển Tập Truyện Ngắn Macxim Gorki Miễn Phí, Tải Sách Tuyển Tập Truyện Ngắn Macxim Gorki, Đọc Ebook Tuyển Tập Truyện Ngắn Macxim Gorki Online, Ebook Tuyển Tập Truyện Ngắn Macxim Gorki Cho Điện Thoại, Tải Ebook Tuyển Tập Truyện Ngắn Macxim Gorki Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Tuyển Tập Truyện Ngắn Macxim Gorki Cho Android - Iphone - IOS, Download Tuyển Tập Truyện Ngắn Macxim Gorki Free Ebook, Xem Sách Tuyển Tập Truyện Ngắn Macxim Gorki Trực Tuyến Online...

Tri Ân Người Đọc - Quà Tặng Đặc Biệt Dành Cho Tất Cả Mọi Người CLICK XEM CHI TIẾT