Ebook Văn Hóa Du Lịch

Ebook Văn Hóa Du Lịch đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Văn Hóa Du Lịch với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

Văn Hóa Du Lịch
Văn Hóa Du Lịch
Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách hệ thống và sâu rộng về văn hóa du lịch ở Việt Nam. Cuốn sách cung cấp những tri thức cơ bản về văn hóa, các loại hình văn hóa, các khía cạnh khác nhau của văn hóa du lịch, các lĩnh vực khác nhau của du lịch văn hóa, những di sản, di tích, công trình đương đại, cảnh quan văn hóa có vai trò quan trọng trong du lịch, những đặc điểm của văn hóa quản lý và kinh doanh du lịch, cũng như những vấn đề liên quan đến bảo vệ văn hóa trong phát triển du lịch, vấn đề phát triển du lịch trong bối cảnh hội nhập quốc tế… Những vấn đề cơ bản nhất của du lịch đã được đề cập tới trong cuốn sách này từ góc nhìn văn hóa.
Sách tập trung đi sâu phân tích những thực thể văn hóa được sử dụng trong du lịch, bao gồm các loại tài nguyên văn hóa được con người khai thác, sử dụng để tạo ra sản phẩm du lịch phục vụ nhu cầu của du khách, cùng với sự tham gia của môi trường văn hóa trong sự tương tác với môi trường tự nhiên. Đó là các tài nguyên văn hóa vật thể và phi vật thể, là các điều kiện chính trị – kinh tế – xã hội, là cơ sở vật chất kỹ thuật, các yếu tố an ninh, quốc phòng… làm nên những nguồn lực cho phát triển du lịch. Những thực thể văn hóa đó tồn tại khách quan, bên ngoài du lịch, không do du lịch tạo ra, được khai thác, sử dụng trong du lịch.


Download Ebook Văn Hóa Du Lịch Miễn Phí, Tải Sách Văn Hóa Du Lịch, Đọc Ebook Văn Hóa Du Lịch Online, Ebook Văn Hóa Du Lịch Cho Điện Thoại, Tải Ebook Văn Hóa Du Lịch Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Văn Hóa Du Lịch Cho Android - Iphone - IOS, Download Văn Hóa Du Lịch Free Ebook, Xem Sách Văn Hóa Du Lịch Trực Tuyến Online...
Yêu Cầu Nhận Ebook
1