van_tho_hcm.u335.d20160802.t170115.914054.jpg
van_tho_hcm.u335.d20160802.t170115.914054.jpg

Ebook Văn Thơ Hồ Chí Minh – Tác Phẩm Và Lời Bình

Ebook Văn Thơ Hồ Chí Minh – Tác Phẩm Và Lời Bình đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Văn Thơ Hồ Chí Minh – Tác Phẩm Và Lời Bình với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

Những nhà nghiên cứu văn học hàng đầu của Việt Nam như giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh, Đỗ Đức Hiểu, Hoàng Như Mai,… sẽ bình luận, phân tích các tác phẩm nổi tiếng của Hồ Chí Minh: ‘Bản án chế độ thực dân Pháp”, “Nhật ký chìm tàu”, “Lời than vãn của bà Trưng Trắc”, “Vi hành”, “Những trò lố hay là Varen và Phan Bội Châu”…

Các tác phẩm trong cuốn “Nhật kí trong tù” cũng được chú ý bình luận. Ngoài ra, Đỗ Quang Lưu còn dành nhiều trang viết về bài thơ “Chúc Tết kháng chiến đầu tiên”, “Bài thơ châm biếm của Bác”… Các lời bình đều chú trọng làm rõ tầm nhìn chiến lược trong tư tưởng cách mạng của Hồ Chí Minh, phát hiện những dụng ý nghệ thuật.


Download Ebook Văn Thơ Hồ Chí Minh – Tác Phẩm Và Lời Bình Miễn Phí, Tải Sách Văn Thơ Hồ Chí Minh – Tác Phẩm Và Lời Bình, Đọc Ebook Văn Thơ Hồ Chí Minh – Tác Phẩm Và Lời Bình Online, Ebook Văn Thơ Hồ Chí Minh – Tác Phẩm Và Lời Bình Cho Điện Thoại, Tải Ebook Văn Thơ Hồ Chí Minh – Tác Phẩm Và Lời Bình Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Văn Thơ Hồ Chí Minh – Tác Phẩm Và Lời Bình Cho Android - Iphone - IOS, Download Văn Thơ Hồ Chí Minh – Tác Phẩm Và Lời Bình Free Ebook, Xem Sách Văn Thơ Hồ Chí Minh – Tác Phẩm Và Lời Bình Trực Tuyến Online...
Yêu Cầu Nhận Ebook
1