img209_3_2
img209_3_2

Ebook Viêm Quanh Khớp Vai – Chẩn Đoán Và Điều Trị

Ebook Viêm Quanh Khớp Vai – Chẩn Đoán Và Điều Trị đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Viêm Quanh Khớp Vai – Chẩn Đoán Và Điều Trị với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

Chương 1 trình bày giải phẫu chức năng của khớp vai để giúp người đọc hiểu được cấu tạo của khớp vai, của các thành phần cấu tạo nên khớp vai, làm cơ sở cho phần bệnh lý khớp vai.

Chương 2 là nội dung chính là nội dung chính của cuốn sách. Chương này trình bày chi tiết: định nghĩa, nguyên nhân, các yếu tố nguy cơ, bệnh sinh, lâm sàng, điều trị và tiên lượng.

Chương 3 là các bệnh lý khác của khớp vai không thuộc hội chứng viêm quanh khớp vai.


Download Ebook Viêm Quanh Khớp Vai – Chẩn Đoán Và Điều Trị Miễn Phí, Tải Sách Viêm Quanh Khớp Vai – Chẩn Đoán Và Điều Trị, Đọc Ebook Viêm Quanh Khớp Vai – Chẩn Đoán Và Điều Trị Online, Ebook Viêm Quanh Khớp Vai – Chẩn Đoán Và Điều Trị Cho Điện Thoại, Tải Ebook Viêm Quanh Khớp Vai – Chẩn Đoán Và Điều Trị Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Viêm Quanh Khớp Vai – Chẩn Đoán Và Điều Trị Cho Android - Iphone - IOS, Download Viêm Quanh Khớp Vai – Chẩn Đoán Và Điều Trị Free Ebook, Xem Sách Viêm Quanh Khớp Vai – Chẩn Đoán Và Điều Trị Trực Tuyến Online...
Yêu Cầu Nhận Ebook
1