img128_7
img128_7

Ebook Vòng Tròn Bất Tận


Ebook Vòng Tròn Bất Tận đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Vòng Tròn Bất Tận với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Nội Dung Ebook

Ở đây, một trong những bậc thầy dạy Thiền nổi bật nhất đã làm sáng tỏ hai tác phẩm chủ chốt – Bát Nhã Tâm Kinh và Tham Đồng Khế – cũng như những Bồ Tát Giới trong Thiền. Các luận giải của ông dựa trên những hội thảo mà ông đã thực hiện trong vai trò người đứng đầu Cộng đồng Thiền New York, chứa đựng những nguyên tắc đã trở thành nền tảng của việc hành thiền.

Nhận định

“Một cuốn sách thông thái cả về tâm linh và đời sống. Glassman là một vị thầy sáng suốt với phương tiện thiện xảo, có thể làm sáng tỏ những chủ đề sâu xa trong Thiền.”

(Tạp chí TÂM LINH VÀ SỨC KHỎE)

“Phong cách của Glassman giống như một tấm kính dày trong suốt: rõ ràng, cô đọng, và mạnh mẽ. Bằng cách kết hợp ẩn dụ, minh họa và trừu tượng, ông đi tới trung tâm của nhiều khái niệm cốt yếu, nhắc chúng ta nhớ rõ rằng, bên cạnh những yếu tố khác, chúng ta không hành trì để trở nên giác ngộ mà chúng ta hành trì vì chúng ta là người giác ngộ.”

(pendingERS WEEKLY)

“Một cuốn sách có tính chất bước ngoặt cho các môn sinh Thiền, một người bạn đồng hành tốt, và một người hướng dẫn đáng tin cậy.”

(ZOKETSU NORMAN FISCHER, người sáng lập Everyday Zen Foundation)


Download Ebook Vòng Tròn Bất Tận Miễn Phí, Tải Sách Vòng Tròn Bất Tận, Đọc Ebook Vòng Tròn Bất Tận Online, Ebook Vòng Tròn Bất Tận Cho Điện Thoại, Tải Ebook Vòng Tròn Bất Tận Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Vòng Tròn Bất Tận Cho Android - Iphone - IOS, Download Vòng Tròn Bất Tận Free Ebook, Xem Sách Vòng Tròn Bất Tận Trực Tuyến Online...

Download Apps Trực Tiếp Trên Điện Thoại TẢI VỀ ĐIỆN THOẠI NGAY